Restaurointi

Härkähöylä arvostaa vanhaa rakennustaiteellista kulttuuriperintöä. Olemme erikoistuneet kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden puu- ja hirsirakennusten restaurointiin ja remontteihin. Usein suojelukohteissa restaurointi- ja korjaustyöt tehdään museoviraston valvonnassa ja heidän korjauskortiston ohjeiden mukaan www.nba.fi.

Haastavat kohteet ovat erikoisalaamme ja jopa purkukuntoisinakin pidettyjä taloja olemme tehneet asuinkäyttöön sopiviksi. Työtä teemme joko tuntihinnalla, kokonaisurakkana (vaatii tarkan korjaussuunnittelun) tai yksikköhintaurakkana (esimerkiksi metrihinta hirrenvaihdolle).

Jos omistat vanhan pihapiirin, jossa on vanha tyhjillään oleva asuintalo, kannattaa selvittää, saisiko siitä vielä kivan asunnon edullisesti. Tosi huonokuntoisiakin, esimerkiksi vanhaan talonpoikaispihapiiriin oleellisesti kuuluvia, mutta luhistumassa olevia hirsisiä piharakennuksia on mahdollista pelastaa konservoivilla toimenpiteillä niin että rakennuksen vanha luonne säilyy (esimerkki Kellontörmän navetta).

Purkukuntoisena pidetystä talosta saatiin edullisesti vielä hyvä koti. Vanhan talon korjaus pelasti kulttuurillisesti kauniin kohteen.

Härkähöylä toimii Pohjanmaalla ja Lapissa Seinäjoelta Ouluun sekä Kemistä Rovaniemelle. Autamme sinua pelastamaan vanhan ja arvokkaan talosi tai piharakennuksesi ajan tyyliä mukaillen.

Luhistumassa ollut kauniisti patinoitunut 1860-luvun puunavetta Kellontörmän tilalla Haukiputaalla saatiin pelastettua, vaikka hirsissä on enää jäljellä muutama sentti kovaa puuta. Navetan sisälle tehtiin uusi runko ja pääosin vain alahirret uusittiin.